2006

Sontgaclau
Turnier da ballapei a Sedrun
Viadi a Croatia
Turnier da balla a Siat
Parada per Sur Ignazi Pally
Novizs
3. Turnier da ballapei a Ruschein
Daniev